چه هنگام از پزشک کمک بخواهید؟

مواظب باشید که سوزنی که در بدن مریض یا در نزدیکی وی پیدا می شود به دستتان نرود. یا شیشه زخمی تان نکند. اگر تصادفا" سوزن به بدنتان رفت یا زخمی شدید یا چیزی به چشمتان رفت . منطقه را کامل بشوئید و فورا" از پزشک کمک بخواهید. اگر بطور منظم به امر کمک های اولیه می پردازید ،خوبست به دنبال  پیشگیری های بیشتر مانند واکسیناسیون  خود باشید . اگر فکر می کنید که در جریان رساندن کمک های اولیه در معرض عفونت قرار گرفته اید به سرعت از پزشک کمک بخواهید .

گروه: 

  آدرس : اتوبان نواب شمالی ،نرسیده به پل کمیل ،  بازار کالای پزشکی ایران ، ساختمان اقاقیا طبقه اول واحد 83

   تلفن : 02155435102

   تلفکس: 02155435574

  تلفن همراه : 09396147578